Eskünk

/Eskünk
Eskünk 2018-04-08T04:24:06+00:00

Ünnepélyes keretek között vettük át oklevelünket. Esküszövegünk a következő volt: “Én, Muhi András Zsolt a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar – Pszichológiai Intézet Pszichológiai Továbbképzési Központjának szakirányú továbbképzési szakán végzett mentálhigiénés segítő szakember fogadom, hogy szakmai munkámat a képzési program szellemiségének megfelelően, a szakmai etikai szabályok betartásával végzem. Klienseim emberi méltóságát tiszteletben tartom és védelmezem. Hivatásom gyakorlásával is szolgálom az egyetemes magyarság értékeinek megőrzését és gyarapítását. Isten engem úgy segéljen!